TROLL W CISNEJ

www.bieszczadytroll.pl

REGULAMIN OBIEKTU


1. Pomieszczenia w obiekcie, zwane w dalszej części „pokojami" wynajmowane są na doby.

2. Doba na potrzeby wynajmu rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 10.00.

3. Gość może korzystać z pokoju bez dodatkowej opłaty z godzin wcześniejszych o ile pokój jest wolny.

4 .Opłata za noclegi pobierana jest w całości w dniu przyjazdu lub najpóźniej dnia następnego przy śniadaniu i nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z pobytu.

5. Zadatek w razie nie pojawienia się klijenta nie podlega zwrotowi.

6. Goście po zakwaterowaniu zobowiązani są do przedstawienia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości celem zameldowania w recepcji.

7. Obiekt posiada parking niestrzeżony. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych samochodów oraz mienia znajdującego się w autach i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

8. Goście korzystający z pokoi, wypożyczonego sprzętu np. (rowery) ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone mienie jak również za wyrządzone z własnej winy straty.

9. Gość nie może bez zgody właściciela obiektu przyjmować na nocleg w wynajmowanych pokojach osób trzecich.

10. W pokojach zabrania się palenia papierosów, cygar, fajek i innych wyrobów tytoniowych oraz korzystania z czajników, grzałek kuchenek i innych urządzeń eklektycznych lub gazowych.

11. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku w obiekcie i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

12. Przepraszamy ale zwierząt nie przyjmujemy.

13. Dziecko do lat 2 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi w jednym łóżku lub we własnym łóżeczku i nie wymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat.

14. Prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad B.H.P i PPOŻ.

15. Właściciel obiektu może wymówić pobyt/ nocleg osobom, które rażąco naruszyły regulamin pobytu, wyrządziły szkodę w mieniu obiektu lub gości, pracownikom obiektu lub innym osobom przebywającym w naszym obiekcie.

16. Troll ze swej strony zapewnia:

  • zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • miłą i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju, wymianę pościeli, ręczników itp. (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności). Wykonanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas jeśli wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości złagodzenie niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte na czas

17. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu usterki niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

18. W wypadkach losowych (pęknięcie rury, zalanie, spięcie elektryczne...)właściciel i obsługa obiektu ma prawo wejść do zajmowanego przez gościa pokoju bez jego zgody celem uśnięcia awarii lub gdy jest to niemożliwe aby zabezpieczyć mienie gości i zminimalizować szkody.

19. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata : 30 zł.

20. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i uwagi prosimy kierować do właściciela oraz obsługi obiektu.